מדיניות פרטיות

חוק הגנת הפרטיות
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 הגולש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.
הסכמה
במידה שאת/ה מספק מידע לאתר view360 ,הנך נותן הסכמתך לשימוש בו. במידה ואינך מסכים לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע ,עלך להימנע משימוש באתר view360.
שמירת פרטיות
אנו view 360 מתחייבים לשמור על חוקי הגנת המידע השונים, הניתן לנו ע"י לקוחותינו.
הבטחת המידע
אנו,view 360 ,ננקוט באמצעים הראויים, בין באמצעות חוזים ובין אם בדרך אחרת, על מנת להעניק בטחון ראוי למידע אישי אשר מתקבל ממך ושישמר במאגר המידע בהתאם להוראות החוק. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת המידע כמקובל וכנהוג בחברות בעלות אופי פעילות דומה. החברה מאבטחת את המידע באתר וברשת המחשבים ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים, החברה לא מתחייבת בפני המשתמש שלא תתבצע חדירה לא חוקית למאגרי מעידה הכלולים ברשת המחשבים.
שינוים במדיניות הפרטיות
View360 שומרת לעצמה הזכות לעדכן או לשנות את המדיניות האתר בכול עת, ללא הודעה מוקדמת.
info@view360.co.il

צור קשר

.טופס נישלח בהצלחה